Disclaimer www.SaesLinguisticServices.nl
 

Home    
 

Niets van deze website mag gebruikt worden zonder toestemming van Saes Linguistic Services.

Deze website is met veel enthousiasme en grote zorgvuldigheid gemaakt, maar SaesLS kan niet uitsluiten dat er onvolkomenheden of onduidelijkheden zijn ingeslopen. Hiervoor neemt de auteur geen enkele verantwoordelijkheid.

Mochten er fouten of mochten er copyrightgebonden zaken op deze website staan, vragen we u om dit per omgaande te melden. Na verificatie zal e.e.a. direct worden gewijzigd, dan wel worden verwijderd.